Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Miilukangas -yhtiöt
Miilukangas Oy, Miilumachine Oy, Miilupipe Oy, Miilux Oy
Ruonankatu 1
92100 Raahe

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Pekka Miilukangas
010 5856 009
pekka.miilukangas@miilukangas.fi

2. Rekisterin nimi

Miilukangas -yhtiöiden työnhakijarekisteri

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyyn tarkoitukseen:

 • Työnhakijoiden henkilötietoja käsitellään rekrytointiprosessin hoitamista varten

Rekisterin pitämisen peruste

 • Henkilötietoja käsitellään perustuen rekisteröidyn antamaan suostumukseen. Henkilötietojen käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena (6 artiklan 1 kohdan alakohdat a ja b)

4. Rekisterin tietosisältö

Työnhakijan tiedot

 • Perustiedot, kuten nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköposti
 • Työhakemukseen sisältyvät relevantit tiedot, kuten tiedot työnhakijan koulutuksesta, aikaisemmasta työkokemuksesta, pätevyydestä ja muusta osaamisesta, kielitaidosta ja suosittelijoista
 • Muut työn hakemiseen ja soveltuvuuden arviointiin liittyvät tiedot, kuten työhaastattelutiedot, soveltuvuusarviointi, luottotiedot

5. Rekisteröidyn oikeudet

 • Oikeus tarkistaa tallentamamme henkilötiedot
 • Oikeus pyytää oikaisemaan virheelliset tai puutteelliset tiedot
 • Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, mikäli kokee, että tietoja on käsitelty lainvastaisesti
 • Oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin
 • Oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen
 • Oikeus peruuttaa antamansa suostumus
 • Oikeus tehdä valitus tietoturvaloukkauksesta valvontaviranomaiselle

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Työnhakijalta itseltään

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Miilukangas -yhtiöiden ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Tietoja säilytetään työnhakijarekisterissä niin kauan kuin se on tarpeellista rekrytointiprosessin hoitamista varten.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Työnhakijarekisteriä käsittelevät vain työtehtäviensä puolesta siihen oikeutetut henkilöt.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Tätä rekisteriselostetta on päivitetty viimeksi 30.9.2020