Tietosuojaesittely

Miilukangas Oy, Miilumachine Oy, Miilupipe Oy ja Miilux Oy ovat sitoutuneet suojaamaan yksityisyyttäsi ja henkilötietojasi. Tämän tietosuojakuvaussivuston tarkoituksena on kertoa, miten keräämme ja käytämme henkilötietojasi, ja mitkä ovat lakisääteiset oikeutesi, etenkin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan. Sivulta löydät koko Miilukangas -yhtiöiden tietosuojainformaation yhtenä kokonaisuutena.

Rekisterinpitäjä
Miilukangas -yhtiöt: Miilukangas Oy, Miilumachine Oy, Miilupipe Oy, Miilux Oy
Ruonankatu 1
92100 Raahe

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
puhelin 010 5856 000
info [at] miilukangas.fi

[fusion_widget type=”Fusion_Widget_Menu” fusion_widget_menu__nav_menu=”tietosuojaselosteet” fusion_widget_menu__alignment=”Left” fusion_widget_menu__menu_padding=”25px” fusion_widget_menu__menu_link_color=”#204b73″ fusion_widget_menu__menu_link_hover_color=”#333333″ fusion_widget_menu__sep_text=”|” fusion_widget_menu__font_size=”1.0rem” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” fusion_display_title=”yes” fusion_padding_color=”” fusion_margin=”” fusion_bg_color=”” fusion_bg_radius_size=”” fusion_border_size=”0″ fusion_border_style=”solid” fusion_border_color=”” fusion_divider_color=”” fusion_align=”” fusion_align_mobile=”” /]

Tietosuojaesittely

Miilukangas Oy on yhtiö, joka on sitoutunut suojaaman käyttäjiensä yksityisyyttä. Meille on tärkeää, että saat alustamme kautta turvallisen ja sujuvan käyttökokemuksen. Keräämme tietoa useasta eri lähteestä, jotta saisimme parhaimman käsityksen tarpeistasi. Käsitellyn tiedon avulla pyrimme tarjoamaan sinulle täsmällistä informaatiota ja kiinnostavaa sisältöä.

Parannamme jatkuvasti teknisiä ominaisuuksia, joiden avulla voit tehdä valintoja tietojesi käsittelyihin tietosuoja-asetusten mukaisesti. Alta löydät listan miten ja miksi Miiluxilla tietojasi käsitellään ja miten voit vaikuttaa niiden kulkuun. Tämän tietosuojakuvaussivuston tarkoituksena on noudattaa EU:n yleisiä tietosuoja-asetuksia ja muun soveltuvan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia sekä yhdistää Miilukangas-konsernin tietosuojainformaatio helposti löydettäväksi kokonaisuudeksi.

Rekisterinpitäjä
Miilukangas -yhtiöt: Miilukangas Oy, Miilumachine Oy, Miilupipe Oy, Miilux Oy
Ruonankatu 1
92100 Raahe

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
puhelin 010 5856 000
info@miilukangas.fi

[fusion_widget type=”Fusion_Widget_Menu” fusion_widget_menu__nav_menu=”tietosuojaselosteet” fusion_widget_menu__alignment=”Left” fusion_widget_menu__menu_padding=”25px” fusion_widget_menu__menu_link_color=”#204b73″ fusion_widget_menu__menu_link_hover_color=”#333333″ fusion_widget_menu__sep_text=”|” fusion_widget_menu__font_size=”1.0rem” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” fusion_display_title=”yes” fusion_padding_color=”” fusion_margin=”” fusion_bg_color=”” fusion_bg_radius_size=”” fusion_border_size=”0″ fusion_border_style=”solid” fusion_border_color=”” fusion_divider_color=”” fusion_align=”” fusion_align_mobile=”” /]

Tietosuojaesittely

Miilukangas Oy on yhtiö, joka on sitoutunut suojaaman käyttäjiensä yksityisyyttä. Meille on tärkeää, että saat alustamme kautta turvallisen ja sujuvan käyttökokemuksen. Keräämme tietoa useasta eri lähteestä, jotta saisimme parhaimman käsityksen tarpeistasi. Käsitellyn tiedon avulla pyrimme tarjoamaan sinulle täsmällistä informaatiota ja kiinnostavaa sisältöä.

Parannamme jatkuvasti teknisiä ominaisuuksia, joiden avulla voit tehdä valintoja tietojesi käsittelyihin tietosuoja-asetusten mukaisesti. Alta löydät listan miten ja miksi Miiluxilla tietojasi käsitellään ja miten voit vaikuttaa niiden kulkuun. Tämän tietosuojakuvaussivuston tarkoituksena on noudattaa EU:n yleisiä tietosuoja-asetuksia ja muun soveltuvan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia sekä yhdistää Miilukangas-konsernin tietosuojainformaatio helposti löydettäväksi kokonaisuudeksi.

Rekisterinpitäjä
Miilukangas -yhtiöt: Miilukangas Oy, Miilumachine Oy, Miilupipe Oy, Miilux Oy
Ruonankatu 1
92100 Raahe

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
puhelin 010 5856 000
info@miilukangas.fi

[fusion_widget type=”Fusion_Widget_Menu” fusion_widget_menu__nav_menu=”tietosuojaselosteet” fusion_widget_menu__alignment=”Left” fusion_widget_menu__menu_padding=”25px” fusion_widget_menu__menu_link_color=”#204b73″ fusion_widget_menu__menu_link_hover_color=”#333333″ fusion_widget_menu__sep_text=”|” fusion_widget_menu__font_size=”1.0rem” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” fusion_display_title=”yes” fusion_padding_color=”” fusion_margin=”” fusion_bg_color=”” fusion_bg_radius_size=”” fusion_border_size=”0″ fusion_border_style=”solid” fusion_border_color=”” fusion_divider_color=”” fusion_align=”” fusion_align_mobile=”” /]

Asiakas- ja toimittajatiedot

Miilukangas -yhtiöt:
Miilukangas Oy, Miilumachine Oy, Miilupipe Oy, Miilux Oy
Ruonankatu 1
92100 Raahe

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
puhelin 010 5856 000
info [at] miilukangas.fi

Rekisteri sisältää asiakas- ja toimittajatietoja Miilukangas -yhtiöiden: Miilukangas Oy, Miilumachine Oy, Miilupipe Oy, Miilux Oy myynti- ja ostolaskujen käsittelyä ja arkistointia varten.
Rekisteriin kerätään tietoja, jotka ovat tarpeen Miilukangas Oy, Miilumachine Oy, Miilupipe Oy, Miilux Oy asiakassuhteen hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi, asiakasviestintään, laskutukseen, reklamaatioihin, perintäprosessiin, tilaus-toimitusprosesseihin liittyviin tarkoituksiin sekä myynnin muihin tehtäviin.
Rekisteröityjä ovat Miilukangas -yhtiöiden: Miilukangas Oy, Miilumachine Oy, Miilupipe Oy, Miilux Oy asiakkaan edustajat, potentiaalisen asiakkaan edustajat ja kuluttaja-asiakkaat.
Rekisteröityjä ovat Miilukangas -yhtiöiden: Miilukangas Oy, Miilumachine Oy, Miilupipe Oy, Miilux Oy ja toimittajan välisen sopimuksen täyttämiseen liittyvät henkilöt toimittajan palveluksessa tai edustajana tai yksityisenä elinkeinonharjoittajana.
Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun ja lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että oikeutettuihin etuihin perustuva käsittely on oikeasuhteista rekisteröidyn etuihin nähden ja vastaa hänen kohtuullisia odotuksiaan.
Toimittajatiedot:
Toimittajan edustajan tai toimittajan palveluksessa olevan perustiedot: Yrityksen edustajan etu- ja sukunimi, sähköposti ja puhelinnumero.

Asiakastiedot:
Yritysasiakkaan tiedot

 • Nimi, Y-tunnus, toimitusosoite, laskutusosoite, yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, sähköposti, maksuehto

Yksityisasiakkaan tiedot

 • Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti, maksuehto

Muut asiakastiedot

 • Sopimukset, kauppakirjat, laskutustiedot, takuuasiat, luottotiedot ja muut kaupalliset tiedot

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä esim. sähköpostitse, puhelimitse tai asiakkaan internet-sivuilta
 • Käyttämällä YTJ-yrityshakua

Toimittajatiedot saadaan säännönmukaisesti toimittajan yhteyshenkilöltä itseltään (esim. laskulla) tai viranomaisrekisteristä.

Myyntilaskujen sisältämät henkilötiedot ja laskutustiedot säilytetään kirjanpitolainsäädännön mukaisesti kuusi vuotta tilikauden päättymisestä.

Ostolaskujen sisältämät henkilötiedot säilytetään kirjanpitolainsäädännön mukaisesti kuusi vuotta tilikauden päättymisestä.

Asiakkaan edustajan tai asiakkaan palveluksessa olevan henkilön perustiedot säilytetään aktiivisen yhteistyön ajan.

Toimittajan edustajan tai toimittajan palveluksessa olevan henkilön perustiedot säilytetään aktiivisen yhteistyön ajan.

Tilintarkastajat: Tarvittaessa lakisääteisen tilintarkastuksen toteuttamiseksi.

Perinnän palveluntarjoaja: Perinnän hoitaminen.

Palveluntarjoajat: Tietojärjestelmien ylläpito ja tukitehtävät.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle: Rekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Käsittelemme henkilötietoja turvallisella ja lainsäädännön vaatimukset täyttävällä tavalla. Henkilötietoja käsittelevät vain työtehtäviensä puolesta siihen oikeutetut henkilöt.

Miilukangas -yhtiöt: Miilukangas Oy, Miilumachine Oy, Miilupipe Oy, Miilux Oy on suojannut tiedot asianmukaisesti teknisesti ja organisatorisesti.

Rekisteriaineistot ovat suojattuina lukituissa tiloissa, joihin on pääsy valtuutetuilla henkilöillä. Järjestelmiin tallennettuihin henkilötietoihin on käyttöoikeus vain ennalta määritetyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Tietotekniset ympäristöt ovat suojattu asianmukaisin palomuurein ja teknisin suojauksin.

Miilukangas -yhtiöiden: Miilukangas Oy, Miilumachine Oy, Miilupipe Oy, Miilux Oy henkilökunta on sitoutunut noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

Sinulla on oikeus:

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai ei tai onko niitä käsitelty.

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot sekä jäljennös käsiteltävistä ja käsitellyistä henkilötiedoista.

Mikäli rekisteröity tekee pyynnön sähköisesti, eikä hän ole pyytänyt muuta toimitusmuotoa, tiedot toimitetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa edellyttäen, että tiedot voidaan toimittaa tietoturvallisella tavalla.

Tietojen oikaiseminen ja poistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan henkilötietojaan. Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa käsittelyä. Lisäksi rekisteröity voi pyytää itse toimittamiensa tietojen siirtoa koneluettavassa muodossa tietosuoja-asetukseen perustuen.

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos henkilötietoja käsitellään perustuen rekisteröidyn antamaan suostumukseen, niin rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Ennen suostumuksen antamista saat ohjeistuksen suostumuksen peruuttamisesta tai tarvittaessa voit peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla tästä osoitteeseen info [at] miilukangas.fi.

Käsittelyn vastustaminen

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, kun henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

Miten rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan?

Kaikissa henkilötietojesi käsittelyasioissa voit olla yhteydessä rekisterinpitäjään.

Nämä pyynnöt tulee toimittaa rekisterinpitäjän yhteysosoitteeseen info [at] miilukangas.fi. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot että emme ole noudattaneet toiminnassamme soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Tätä rekisteriselostetta on päivitetty viimeksi 7.10.2021

Henkilöstörekisteri

Miilukangas -yhtiöt
Miilukangas Oy, Miilumachine Oy, Miilupipe Oy, Miilux Oy
Ruonankatu 1
92100 Raahe

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
puhelin 010 5856 000
info [at] miilukangas.fi

Rekisteröityjä ovat Miilukangas -yhtiöiden: Miilukangas Oy, Miilumachine Oy, Miilupipe Oy, Miilux Oy työsuhteessa olevat tai aiemmin olleet henkilöt sekä rajatuin tiedoin vuokratyöntekijät ja työharjoittelijat.

Henkilötietoja käytetään henkilön työsuhteen tietojen ylläpitoon, työnantajan valvonta- ja määräämisoikeuden toteuttamiseen, matka- ja kulukorvauksien käsittelyyn ja maksuun, puheluiden ja yhteydenottojen välittämiseen, työaikakirjanpitoon, työterveyshuollon toteuttamiseen, osaamisen ja koulutusten hallintaan, henkilökuntaetuisuuksien hallinnointiin, palkanmaksun suorittamiseen, viranomaisyhteydenpitoon, tilastointia varten, todistus- ja palkkatietopyyntöjen käsittelyyn ja työvälineiden hallinnointiin sekä työntekijän tarvitsemien tietojärjestelmien käyttöoikeuksien hallintatietojen määrittämiseen.

Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, työsopimuksen, jossa rekisteröity on osapuolena, täytäntöön panemiseksi, sekä rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

Vuokratyöntekijöiden henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella toimeksiantosopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että oikeutettuihin etuihin perustuva käsittely on oikeasuhteista rekisteröidyn etuihin nähden ja vastaa hänen kohtuullisia odotuksiaan.

Henkilön perustiedot: sukunimi, etunimet, henkilötunnus, syntymäaika, lähiosoite, postiosoite, puhelinnumero (koti/työ), sukupuoli, sähköpostiosoite (työ). Työntekijän valokuva tarvittaessa.

Työsuhdetiedot: Ammatti, viikkotyöaika, työaikamuoto, työsuhde, pankkitili, eläkevakuutustiedot, luontoisetutiedot, työsuhteen päättymiseen liittyvät tiedot.

Palkanlaskentatiedot: Palkanmaksun perusteina käytettävät euromääräiset tunti- ja /tai kuukausipalkka arvot, työaikakirjaukset sekä niistä muodostuneet tunnit, ay-jäsenmaksutiedot ja ulosottotiedot, verokorttitiedot, työ- ja koulutusmatkalaskut.

Poissaolo- ja lomatiedot: Terveydentilatiedot, vanhempainvapaat, opintovapaat, vuorotteluvapaat ja muut palkanlaskentaan vaikuttavat poissaolot, lomakertymät ja loma-ajat, poissaoloja koskevat asiakirjat.

Koulutus- ja työhistoriatiedot: Koulutukset, opinnot.

Muut työsuhdeasiat: Työtehtävät, sijaisuustiedot, perehdytystiedot, työkykykeskustelut, kehityskeskustelut, toimenkuvat, tehtävien osaamiset ja tavoitteet.

Käyttöoikeustiedot: Käyttöoikeuksien hallinnointitiedot.

Vuokratyöntekijät:
Henkilön perustiedot: Etu- ja sukunimi, henkilötunnus, syntymäaika, yrityksen nimi. Työaikatiedon keräys laskutusta varten.

Työharjoittelijat:
Henkilön perustiedot: Etu- ja sukunimi, henkilötunnus, syntymäaika, oppilaitoksen nimi. Työaikatiedon keräys.

Rekisteröidystä tallennetaan rekisteröidyn itsensä antamat tiedot.

Lisäksi tietoja ylläpidetään ja päivitetään viranomaisten ja rekisterinpitäjän tuottamilla tiedoilla rekisteröidyn työsuhteen aikana. Kun tietoja kerätään muusta lähteestä kuin rekisteröidyltä itseltään, pyydetään tähän rekisteröidyn suostumus lain yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) mukaisesti.

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

 • Palkkalaskelmien työnantajakappaleet, työaikakirjaukset 6 vuotta tilikauden päättymisestä
 • Työ- ja koulutusmatkat, matkalaskut 6 vuotta tilikauden päättymisestä
 • Ulosottomääräykset 10 vuotta työsuhteen päättymisestä
 • Verokortit verovuosi/verokortin voimassaoloaika
 • Jäsenmaksujen tilitysluettelot 10 vuotta tilikauden päättymisestä
 • Jäsenmaksuvaltakirjat 2 vuotta työsuhteen päättymisestä
 • Palkkakirjanpito 10 vuotta tilikauden päättymisestä
 • Palkkakortit 50 vuotta tilikauden päättymisestä
 • Työsuhdetiedot, työsuhteen päättymiseen liittyvät tiedot, työtodistukset 10 vuotta työsuhteen päättymisestä
 • Poissaolo- ja vuosilomatiedot 6 vuotta tilikauden päättymisestä
 • Terveydentilatiedot 5 vuotta
 • Kelan päivärahoja koskevat asiakirjat 10 vuotta tilikauden päättymisestä
 • Tapaturmia koskevat asiakirjat 20 vuotta tilikauden päättymisestä
 • Virkistys- ja harrastustoiminnan asiakirjat, kulttuuri- ja liikuntaetuudet 6 vuotta tilikauden päättymisestä
 • Koulutus- ja työhistoria 10 vuotta työsuhteen päättymisestä
 • Muut työsuhdeasiat 6 vuotta työsuhteen päättymisestä
 • Työntekijän valokuva, video ja ääni Pysyvä
 • Työsuojelun asiakirjat Pysyvä
 • Yhteistoiminnan asiakirjat Pysyvä
 • Työväline- ja käyttöoikeustiedot 3 kuukautta työsuhteen päättymisestä

Edellä mainituista säilytysajoista voidaan poiketa, mikäli se on tarpeen väärinkäytöksen selvittämiseksi tai rekisterinpitäjän oikeudellisen vaatimuksen toteuttamiseksi.

Tietoja luovutetaan seuraaville vastaanottajille:

Verohallinto: Verotuksen toimittaminen

Tulorekisteri: Tiedot maksetuista palkoista, työntekijän palvelussuhdetta ja poissaoloja koskevat tiedot

Kela: Sairaus-, perhevapaa-, ym. korvausten hakeminen

Ammattiliitot: Ammattiliittojen jäsenmaksujen tilitys

Ulosottovirastot: Tilitettävät ulosotot

Vakuutusyhtiöt: Työeläkekertymien laskenta ja tapaturmavakuutuskorvauksien käsittely

Työsuojeluviranomainen: Työsuojelutarkastuspöytäkirjat

Työterveyshuolto: Työterveystietojen ylläpito

Matkatoimisto: Työmatkavaraukset ja niiden laskutus

Palveluntarjoajat: Tietojärjestelmien ylläpito- ja tukitehtävät

Myyntilaskun liitteenä: vuokratyöntekijän ja/tai työntekijän nimi ja tehdyt työtunnit, peruste tuntityölaskutukselle.

Oppilaitos: Työharjoittelijan työaikakirjanpito pyydettäessä

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle: Rekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Käsittelemme henkilötietoja turvallisella ja lainsäädännön vaatimukset täyttävällä tavalla. Henkilötietoja käsittelevät vain työtehtäviensä puolesta siihen oikeutetut henkilöt.

Miilukangas -yhtiöt: Miilukangas Oy, Miilumachine Oy, Miilupipe Oy, Miilux Oy on suojannut tiedot asianmukaisesti teknisesti ja organisatorisesti.

Rekisteriaineistot ovat suojattuina lukituissa tiloissa, joihin on pääsy valtuutetuilla henkilöillä. Järjestelmiin tallennettuihin henkilötietoihin on käyttöoikeus vain ennalta määritetyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Tietotekniset ympäristöt ovat suojattu asianmukaisin palomuurein ja teknisin suojauksin.

Miilukangas -yhtiöiden: Miilukangas Oy, Miilumachine Oy, Miilupipe Oy, Miilux Oy henkilökunta on sitoutunut noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

Sinulla on oikeus:

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai ei tai onko niitä käsitelty.

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot sekä jäljennös käsiteltävistä ja käsitellyistä henkilötiedoista.

Mikäli rekisteröity tekee pyynnön sähköisesti, eikä hän ole pyytänyt muuta toimitusmuotoa, tiedot toimitetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa edellyttäen, että tiedot voidaan toimittaa tietoturvallisella tavalla.

Tietojen oikaiseminen ja poistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan henkilötietojaan. Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa käsittelyä. Lisäksi rekisteröity voi pyytää itse toimittamiensa tietojen siirtoa koneluettavassa muodossa tietosuoja-asetukseen perustuen.

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos henkilötietoja käsitellään perustuen rekisteröidyn antamaan suostumukseen, niin rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Ennen suostumuksen antamista saat ohjeistuksen suostumuksen peruuttamisesta tai tarvittaessa voit peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla tästä osoitteeseen info [at] miilukangas.fi.

Käsittelyn vastustaminen

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, kun henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

Miten rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan?

Kaikissa henkilötietojesi käsittelyasioissa voit olla yhteydessä rekisterinpitäjään.

Nämä pyynnöt tulee toimittaa rekisterinpitäjän yhteysosoitteeseen info [at] miilukangas.fi. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot että emme ole noudattaneet toiminnassamme soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Tätä rekisteriselostetta on päivitetty viimeksi 7.10.2021

Kameravalvonta

Miilukangas -yhtiöt
Miilukangas Oy, Miilumachine Oy, Miilupipe Oy, Miilux Oy, Rakennus Miilukangas Oy
Ruonankatu 1
92100 Raahe

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
puhelin 010 5856000
info [at] miilukangas.fi

Miilukangas -yhtiöt: Miilukangas Oy, Miilumachine Oy, Miilupipe Oy, Miilux Oy, Rakennus Miilukangas Oy ylläpitää tallentavaa kameravalvontaa osoitteissa Merikatu 7, Mestarinkatu 12, Mestarinkatu 19, Ruonankatu 1, Rautaruukintie 35, Ulko-Fantintie 13 aidatuilla alueilla ja rakennusten sisäänkulkureiteillä ja lisäksi Tuomiojantie 15 piha-alueella ja rakennuksen sisäänkulkureiteillä. Kameravalvonnasta alueella ilmoitetaan kyltein.

Kameravalvonnan tarkoituksena on suojata omaisuutta, ennaltaehkäistä väärinkäytöksiä ja rikoksia sekä auttaa jo tapahtuneiden väärinkäytösten ja rikosten selvittämisessä. Sen lisäksi valvonnan tarkoituksena on varmistaa ja lisätä oman henkilökunnan ja vuokralaisten turvallisuutta.

Kameravalvonnasta kertyviä tietoja käytetään tarvittaessa oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi ja puolustamiseksi.

Tietoja ei käsitellä eikä luovuteta muihin tarkoituksiin kuin edellä kuvattuihin käyttötarkoituksiin.

Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Miilukangas -yhtiöt : Miilukangas Oy, Miilumachine Oy, Miilupipe Oy, Miilux Oy, Rakennus Miilukangas Oy yritysten tietoturvallisuuden toteuttaminen rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella mainittuihin käyttötarkoituksiin.

Kameravalvonnan piiriin kuuluvien kameroiden välittämä kuva-aineisto Merikatu 7, Mestarinkatu 12, Mestarinkatu 19, Ruonankatu 1, Rautaruukintie 35, Ulko-Fantintie 13 aidatuilla alueilla ja rakennusten sisäänkulkureiteillä liikkuvista henkilöistä. Tuomiojantie 15 piha-alueella ja rakennuksen sisäänkulkureiteillä liikkuvista henkilöistä. Kuvan lisäksi rekisteriin tallentuu tapahtumien päivämäärä ja kellonaika.

Kameravalvontajärjestelmän tietoja käsittelevät vain työtehtäviensä puolesta siihen oikeutetut henkilöt. Palveluntarjoaja käsittelee tietoja Kameravalvontajärjestelmän ylläpito ja tukitehtävien yhteydessä.  Vartiointipalveluiden palveluntarjoajan työntekijät käsittelevät rekisterinpitäjän ja käsittelijän palvelusopimuksen perusteella kameravalvontajärjestelmän tietoja.

Tietoja kerätään käytössä olevasta kameravalvontajärjestelmästä.

Kameroiden välittämän kuva-aineiston säilytysaika on noin kaksi (2) kuukautta, minkä jälkeen järjestelmä tallentaa uutta tallennetta vanhan päälle automaattisesti. Tallenteita voidaan kuitenkin säilyttää tätä pidempään turvallisuutta tai omaisuutta vaarantaneiden tilanteiden selvittämiseksi.

Rekisteristä ei säännönmukaisesti luovuteta tietoja kenellekään.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaiselle voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa tai oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi ja puolustamiseksi. Tietoja luovutetaan esimerkiksi poliisille, kun kysymyksessä on rikostutkinta tai sen epäily.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle: Rekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Käsittelemme henkilötietoja turvallisella ja lainsäädännön vaatimukset täyttävällä tavalla. Henkilötietoja käsittelevät vain työtehtäviensä puolesta siihen oikeutetut henkilöt.

Miilukangas -yhtiöt: Miilukangas Oy, Miilumachine Oy, Miilupipe Oy, Miilux Oy on suojannut tiedot asianmukaisesti teknisesti ja organisatorisesti.

Rekisteriaineistot ovat suojattuina lukituissa tiloissa, joihin on pääsy valtuutetuilla henkilöillä. Järjestelmiin tallennettuihin henkilötietoihin on käyttöoikeus vain ennalta määritetyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Tietotekniset ympäristöt ovat suojattu asianmukaisin palomuurein ja teknisin suojauksin.

Miilukangas -yhtiöiden: Miilukangas Oy, Miilumachine Oy, Miilupipe Oy, Miilux Oy henkilökunta on sitoutunut noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

Sinulla on oikeus:

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai ei tai onko niitä käsitelty.

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot sekä jäljennös käsiteltävistä ja käsitellyistä henkilötiedoista.

Mikäli rekisteröity tekee pyynnön sähköisesti, eikä hän ole pyytänyt muuta toimitusmuotoa, tiedot toimitetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa edellyttäen, että tiedot voidaan toimittaa tietoturvallisella tavalla.

Tietojen oikaiseminen ja poistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan henkilötietojaan. Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa käsittelyä. Lisäksi rekisteröity voi pyytää itse toimittamiensa tietojen siirtoa koneluettavassa muodossa tietosuoja-asetukseen perustuen.

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos henkilötietoja käsitellään perustuen rekisteröidyn antamaan suostumukseen, niin rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Ennen suostumuksen antamista saat ohjeistuksen suostumuksen peruuttamisesta tai tarvittaessa voit peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla tästä osoitteeseen info [at] miilukangas.fi.

Käsittelyn vastustaminen

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, kun henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

Miten rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan?

Kaikissa henkilötietojesi käsittelyasioissa voit olla yhteydessä rekisterinpitäjään.

Nämä pyynnöt tulee toimittaa rekisterinpitäjän yhteysosoitteeseen info [at] miilukangas.fi. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot että emme ole noudattaneet toiminnassamme soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Tätä rekisteriselostetta on päivitetty viimeksi 7.10.2021

Kulunvalvonta

Miilukangas -yhtiöt
Miilukangas Oy, Miilumachine Oy, Miilupipe Oy, Miilux Oy, Rakennus Miilukangas Oy
Ruonankatu 1
92100 Raahe

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
puhelin 010 5856000
info [at] miilukangas.fi

Miilukangas -yhtiöt: Miilukangas Oy, Miilumachine Oy, Miilupipe Oy, Miilux Oy, Rakennus Miilukangas Oy toteuttaa kulunvalvontaa hallitsemillaan kiinteistöjen kulkureiteillä.

Kulunvalvonnan tarkoituksena on suojata omaisuutta, ennaltaehkäistä väärinkäytöksiä ja rikoksia sekä auttaa jo tapahtuneiden väärinkäytösten ja rikosten selvittämisessä. Sen lisäksi valvonnan tarkoituksena on varmistaa ja lisätä oman henkilökunnan ja vuokralaisten turvallisuutta.

Kulunvalvontajärjestelmän avulla henkilöiden kulkuoikeudet kohdistetaan tarkoituksenmukaisille väylille, estetään asiaton liikkuminen ja edistetään turvallisuutta.

Kulunvalvonnasta kertyviä tietoja käytetään tarvittaessa oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi ja puolustamiseksi.

Tietoja ei käsitellä eikä luovuteta muihin tarkoituksiin kuin edellä kuvattuihin käyttötarkoituksiin.

Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Miilukangas -yhtiöt : Miilukangas Oy, Miilumachine Oy, Miilupipe Oy, Miilux Oy, Rakennus Miilukangas Oy yritysten tietoturvallisuuden toteuttaminen rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella mainittuihin käyttötarkoituksiin.

Kulunvalvontajärjestelmässä käsitellään: Henkilön etu- ja sukunimi. Leimauspaikka. Kulkukortin numero.

Hyväksytyt ja hylätyt kulkutapahtumat päivämäärineen ja kellonaikoineen.

Kulunvalvontajärjestelmän tietoja käsittelevät vain työtehtäviensä puolesta siihen oikeutetut henkilöt. Palveluntarjoajat käsittelevät tietoja Kulunvalvontajärjestelmien ylläpito ja tukitehtävien yhteydessä.

Vartiointipalveluiden palveluntarjoajan työntekijät käsittelevät rekisterinpitäjän ja käsittelijän palvelusopimuksen perusteella kulunvalvontajärjestelmän tietoja.

Rekisteröidystä tallennetaan rekisteröidyn itsensä antamat tiedot kulkuoikeuksia varten ja tietoja kerätään käytössä olevasta kulunvalvontajärjestelmästä.

Kulunvalvonnan tietoja käsitellään työntekijöiden työsuhteen aikana. Kulunvalvonnan tapahtumatiedot säilytetään 2 vuotta.

Rekisteristä ei säännönmukaisesti luovuteta tietoja kenellekään.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaiselle voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa tai oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi ja puolustamiseksi. Tietoja luovutetaan esimerkiksi poliisille, kun kysymyksessä on rikostutkinta tai sen epäily.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle: Rekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Käsittelemme henkilötietoja turvallisella ja lainsäädännön vaatimukset täyttävällä tavalla. Henkilötietoja käsittelevät vain työtehtäviensä puolesta siihen oikeutetut henkilöt.

Miilukangas -yhtiöt: Miilukangas Oy, Miilumachine Oy, Miilupipe Oy, Miilux Oy on suojannut tiedot asianmukaisesti teknisesti ja organisatorisesti.

Rekisteriaineistot ovat suojattuina lukituissa tiloissa, joihin on pääsy valtuutetuilla henkilöillä. Järjestelmiin tallennettuihin henkilötietoihin on käyttöoikeus vain ennalta määritetyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Tietotekniset ympäristöt ovat suojattu asianmukaisin palomuurein ja teknisin suojauksin.

Miilukangas -yhtiöiden: Miilukangas Oy, Miilumachine Oy, Miilupipe Oy, Miilux Oy henkilökunta on sitoutunut noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

Sinulla on oikeus:

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai ei tai onko niitä käsitelty.

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot sekä jäljennös käsiteltävistä ja käsitellyistä henkilötiedoista.

Mikäli rekisteröity tekee pyynnön sähköisesti, eikä hän ole pyytänyt muuta toimitusmuotoa, tiedot toimitetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa edellyttäen, että tiedot voidaan toimittaa tietoturvallisella tavalla.

Tietojen oikaiseminen ja poistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan henkilötietojaan. Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa käsittelyä. Lisäksi rekisteröity voi pyytää itse toimittamiensa tietojen siirtoa koneluettavassa muodossa tietosuoja-asetukseen perustuen.

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos henkilötietoja käsitellään perustuen rekisteröidyn antamaan suostumukseen, niin rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Ennen suostumuksen antamista saat ohjeistuksen suostumuksen peruuttamisesta tai tarvittaessa voit peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla tästä osoitteeseen info [at] miilukangas.fi.

Käsittelyn vastustaminen

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, kun henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

Miten rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan?

Kaikissa henkilötietojesi käsittelyasioissa voit olla yhteydessä rekisterinpitäjään.

Nämä pyynnöt tulee toimittaa rekisterinpitäjän yhteysosoitteeseen info [at] miilukangas.fi. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot että emme ole noudattaneet toiminnassamme soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Tätä rekisteriselostetta on päivitetty viimeksi 7.10.2021

Markkinointi

Miilukangas -yhtiöt.
Miilukangas Oy, Miilumachine Oy, Miilupipe Oy, Miilux Oy
Ruonankatu 1
92100 Raahe

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
puhelin 010 5856000
info [at] miilukangas.fi

Rekisteröityjä ovat Miilukangas -yhtiöiden: Miilukangas Oy, Miilumachine Oy, Miilupipe Oy, Miilux Oy potentiaaliset asiakkaat ja yhteistyökumppanit. Käsittelemme henkilötietoja markkinointiviestintään, myynnin edistämiseen, kutsujen, materiaalien, uutiskirjeiden toimittamiseen ja yhteydenpitoon.

Henkilötietojen käsittely markkinoinnissa perustuu rekisteröidyn suostumukseen tai rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun silloin kuin markkinointiviestintä kohdistuu Miilukangas -yhtiöiden: Miilukangas Oy, Miilumachine Oy, Miilupipe Oy, Miilux Oy asiakkaisiin.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että oikeutettuihin etuihin perustuva käsittely on oikeasuhteista rekisteröidyn etuihin nähden ja vastaa hänen kohtuullisia odotuksiaan kun rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on merkityksellinen ja asianmukainen suhde, esimerkiksi koska rekisteröity tai rekisteröidyn organisaatio on rekisterinpitäjän asiakas.

Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Etu- ja sukunimi, Yrityksen nimi, Yrityksen toimipaikka, Osoite, Sähköposti, Puhelinnumero.

Rekisterinpitäjän tuotteisiin ja palveluihin liittyvät tiedot: rekisteröidyn itse antamat tiedot kiinnostuksen kohteista, evästeet ja niiden käyttöön liittyvät tiedot.

Rekisteröidystä tallennetaan rekisteröidyn itsensä antamat tiedot.

Jos rekisteröity on antanut suostumuksen sähköiseen suoramarkkinointiin, tietoja säilytetään niin kauan kuin tilaus tai suostumus on voimassa.

Asiakkaan edustajan tai asiakkaan palveluksessa olevan henkilön perustiedot säilytetään aktiivisen yhteistyön ajan.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa tietojärjestelmien palveluntarjoajalle ylläpito- ja tukitehtävien yhteydessä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle: Rekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Käsittelemme henkilötietoja turvallisella ja lainsäädännön vaatimukset täyttävällä tavalla. Henkilötietoja käsittelevät vain työtehtäviensä puolesta siihen oikeutetut henkilöt.

Miilukangas -yhtiöt: Miilukangas Oy, Miilumachine Oy, Miilupipe Oy, Miilux Oy on suojannut tiedot asianmukaisesti teknisesti ja organisatorisesti.

Rekisteriaineistot ovat suojattuina lukituissa tiloissa, joihin on pääsy valtuutetuilla henkilöillä. Järjestelmiin tallennettuihin henkilötietoihin on käyttöoikeus vain ennalta määritetyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Tietotekniset ympäristöt ovat suojattu asianmukaisin palomuurein ja teknisin suojauksin.

Miilukangas -yhtiöiden: Miilukangas Oy, Miilumachine Oy, Miilupipe Oy, Miilux Oy henkilökunta on sitoutunut noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

Sinulla on oikeus:

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai ei tai onko niitä käsitelty.

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot sekä jäljennös käsiteltävistä ja käsitellyistä henkilötiedoista.

Mikäli rekisteröity tekee pyynnön sähköisesti, eikä hän ole pyytänyt muuta toimitusmuotoa, tiedot toimitetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa edellyttäen, että tiedot voidaan toimittaa tietoturvallisella tavalla.

Tietojen oikaiseminen ja poistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan henkilötietojaan. Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa käsittelyä. Lisäksi rekisteröity voi pyytää itse toimittamiensa tietojen siirtoa koneluettavassa muodossa tietosuoja-asetukseen perustuen.

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos henkilötietoja käsitellään perustuen rekisteröidyn antamaan suostumukseen, niin rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Ennen suostumuksen antamista saat ohjeistuksen suostumuksen peruuttamisesta tai tarvittaessa voit peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla tästä osoitteeseen info [at] miilukangas.fi.

Käsittelyn vastustaminen

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, kun henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

Miten rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan?

Kaikissa henkilötietojesi käsittelyasioissa voit olla yhteydessä rekisterinpitäjään.

Nämä pyynnöt tulee toimittaa rekisterinpitäjän yhteysosoitteeseen info [at] miilukangas.fi. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot että emme ole noudattaneet toiminnassamme soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Tätä rekisteriselostetta on päivitetty viimeksi 7.10.2021